Καλούπια

Σε πολλές εφαρμογές χρησιμοποιούνται καλούπια που βοηθούν και στην εύκολη χύτευση και  αποκόλληση του αντικειμένου.

Κατασκευάζουμε καλούπια από διάφορα υλικά

  • Μεταλλικά καλούπια
    • Χαλύβδινα
    • Αλουμινίου
  • Πολυκαρβονικά καλούπια (Plexiglas)
  • Πλαστικά καλούπια
  • Σιλικόνης καλούπια
  • Γυάλινα καλούπια