Πινακίδες Σήμανσης

Κατασκευάζουμε Πινακίδες Σήμανσης:

 • κτιρίων
 • νοσοκομείων
 • ξενοδοχείων
 • χώρων εστίασης
 • πλοίων
 • πολυκατοικιών
 • μονοπατιών
 • αστικών περιοχών
 • μουσείων
 • εγκαταστάσεων
 • εκθέσεων
 • ειδικών χρήσεων

Σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας

Η σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας του εργασιακού περιβάλλοντος χωρίζεται στη μόνιμη και την περιστασιακή σήμανση.

Η μόνιμη σήμανση περιλαμβάνει σήματα

 • απαγόρευσης
 • προειδοποίησης
 • υποχρέωσης
 • μέσων διάσωσης ή βοήθειας
 • εξοπλισμού καταπολέμησης πυρκαγιάς
 • σήμανση εμποδίων επικίνδυνων σημείων και οδών κυκλοφορίας

Η περιστασιακή σήμανση περιλαμβάνει φωτεινά σήματα, ηχητικά σήματα

 

Πινακίδες Κ.Ο.Κ

Πινακίδες σήμανσης κατασκευασμένες από αλουμίνιο πάχους 3mm, πλήρως αντανακλαστικές, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με ΤΥΠΟΥ I, ΤΥΠΟΥ II, ΤΥΠΟΥ III και φθορίζουσες αντανακλαστικές μεμβράνες.

 

Πινακίδες οχημάτων

Διαθέτουμε τα ειδικά αντανακλαστικά κ.α. υλικά για την κατασκευή τους, καθώς και έτοιμες - πλήρεις πινακίδες ειδικών τύπων και εφαρμογών: όπως π.χ. μεταλλικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας οχημάτων Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., μοτοσυκλετών , κλπ., περιμετρικής σήμανσης φορτηγών, αναγνώρισης φορτηγών , βυτιοφόρων , ADR , μηχανημάτων έργων, κλπ., σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.