Το δημιουργικό τμήμα

Στο δημιουργικό τμήμα αναλαμβάνουμε υπεύθυνα να δημιουργήσουμε την πλήρη εταιρική ταυτότητα δηλαδή από σήμα, κάρτα, διαφημιστικό έντυπο, επιστολόχαρτο και web images.

Εξειδικευμένοι συνεργάτες με εμπειρία και η άρτια εκπαίδευση στη γραφιστική τέχνη, δημιουργεί το εικαστικό, για το έντυπο ή το διαδίκτυο, που θα αντιπροσωπεύει την εταιρία σας, το προϊόν ή την υπηρεσία σας και θα την προβάλλει στην αγορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σε συνεργασία με τον πελάτη δημιουργούμε την εταιρική του εικόνα με προσωπικό ύφος, να δώσουμε λύσεις που διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό για την καλύτερη προβολή των προϊόντων του ή των υπηρεσιών του

Σχεδιασμός εταιρικής εικόνας

Αναλαμβάνουμε την δημιουργία:

  • Ολοκληρωμένων εταιρικών ταυτοτήτων
  • Λογοτύπων
  • Διαφημιστικών φυλλαδίων και καταλόγων
  • Καρτών
  • Folder, αφισών, φακέλων, επιστολόχαρτων, μπλοκ κτλ.