Κάλυψη οχημάτων με ψηφιακή εκτύπωση

Η κάλυψη οχημάτων αποτελεί τρόπο διαφήμισης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, είναι κινητή διαφήμιση μέσω εταιρικών αυτοκίνητων. Μεταφέρει το διαφημιστικό μήνυμα σας με μια εντυπωσιακή ολική ή μερική κάλυψη του οχήματος.

Ολική κάλυψη αυτοκινήτου είναι η επένδυση ολόκληρου του αμαξώματος με υψηλής ποιότητας αυτοκόλλητο, απευθείας πάνω στο υπάρχων χρώμα. Το θέμα απεικονίζεται ολοκληρωμένο σε σύνθετο γραφικό και αλλάζει ολοκληρωτικά η εικόνα του οχήματος. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιτυγχάνεται η μέγιστη προβολή του προϊόντος ή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Μερική κάλυψη είναι η εφαρμογή του υλικού σε ορισμένα σημεία του αυτοκινήτου με γραφικό προσαρμοσμένο κατάλληλα στην εικόνα του οχήματος σε ένα αρμονικό και καλαίσθητο αποτέλεσμα.