Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Η εκτύπωση με σύγχρονες μεθόδους, όπως η τεχνολογία Laser ή Ink Jet, είναι γνωστή με τον όρο "Ψηφιακές Εκτυπώσεις". Στις Ψηφιακές Εκτυπώσεις, μια σελίδα, ένα βιβλίο ή μια φωτογραφία, στέλνονται απευθείας στην εκτύπωση με την χρήση ψηφιακών αρχείων, όπως π.χ. ένα PDF (Portable Document Format) ή αρχεία των εφαρμογών γραφικών τεχνών π.χ. Photoshop,Illustrator και InDesign.

Οι Ψηφιακές Εκτυπώσεις απλοποιούν τη διαδικασία καταργώντας την ανάγκη ενδιάμεσων σταδίων (φιλμ, τσίγκοι, κ.α.) και εξοικονομούν χρόνο και χρήμα βελτιώνοντας και τον χρόνο παραγωγής.

Κύριες Μέθοδοι και τεχνολογίες Ψηφιακής Εκτύπωσης

Οι Ψηφιακές εκτυπώσεις κατηγοριοποιούνται σε σχέση με την μέθοδο εκτύπωσης.
Οι κύριες μέθοδοι είναι οι εξής δύο:
A) Ink Jet εκτύπωσης (Μέθοδος έκχυσης μελάνης από απόσταση).
Β) Laser Εκτύπωση (Ηλεκτροφωτογραφική Μέθοδος).
Και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μηχανές τροφοδοσίας φύλλου και ρολού.

Πλεονεκτήματα της Ψηφιακής εκτύπωσης

  • Χαμηλότερο κόστος για μικρές-μεσαίες ποσότητες.
  • Γρηγορότεροι χρόνοι παραγωγής.
  • Μεταβλητά Δεδομένα. Η κάθε εκτύπωση μπορεί να είναι μοναδική.
  • Άμεσο Δοκίμιο και διορθώσεις με σχεδόν μηδενικό κόστος.
  • Μικρότερη φύρα, μιας και θεωρητικά, δεν απαιτούνται σκάρτα για να στρώσει η εκτύπωση.